Abdullah Pazarbaşı

Ternary Operator

28 Mayıs 2019 Salı

Üç operand alan operatördür. Tek satırda ifade edilebilmesi için bu tip operatör genellikle iki parçadır.