Abdullah Pazarbaşı

State

28 Mayıs 2019 Salı

Farklı şartlar altında farklı işleyecek bir programın veya bir sistemin “işlerken” altında bulunduğu söz konusu şartların bütününe denir. Temel olarak sistem state’i ve program state’i olarak ikiye ayrılır. Sistem state’i her türlü kalıcı veriyi de kapsarken, program state’i programın koştuğu makinenin geçici hafızasında (mesela RAM bellek) saklanan program akışının değişmesine sebep olabilecek veridir.