Abdullah Pazarbaşı

Parameter

28 Mayıs 2019 Salı

Türkçesi parametredir. Bir fonksiyonun veya metodun tanımındaki, pas alan girdi değişkenlerinden her birine denir. Bir parametreye bir argüman paslanır. Fonksiyon ya da metod “variadic” ise, net tanımlanmamış girdi, parametre olarak adlandırılmaz. Söz konusu girdi argüman listesi olarak isimlendirilir.