Abdullah Pazarbaşı

Nominal Veri

11 Kasım 2022 Cuma

Hesaplamaya değil sınıflandırmaya yarayan, doğal bir hiyerarşinin parçası olmayan, bir sınıf veya durumu temsil eden isim, miktar veya semboldür.