Abdullah Pazarbaşı

Literal

28 Mayıs 2019 Salı

Bir ön manipülasyona tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayan, aynen kullanılan, sabit bir değeri ifade eden notasyona denir.