Abdullah Pazarbaşı

Context

28 Mayıs 2019 Salı

Anlam 1: Farklı ortamlarda ve durumlarda, yani farklı bağlamda farklı işleyecek bir operasyon dizisinin veya görevin işlemesi ya da yönetilmesi için lazım olan state, çevresel özellik veya çevresel nitelik gibi unsurların bir arada bulunduğu, söz konusu operasyon dizisi veya görev işledikçe değişebilecek veya büyüyebilecek yığın veridir.

Anlam 2: Bir göreve ara verildikten ya da görev askıya alındıktan sonra, görevin kaldığı yerden devam edebilmesini mümkün kılmak için saklanması gereken asgari büyüklükteki veridir.