Abdullah Pazarbaşı

Concurrency

30 Mayıs 2019 Perşembe

İki veya daha fazla görevin, çakışan bir zaman dilimi içerisinde başlaması, o zaman dilimi içerisinde sürdürülmesi ve o zaman dilimi içerisinde tamamlanması durumudur. Bu, parallelizm’den farklı olarak, görevlerin aynı anda yerine getirilmekte oldukları manasına gelmez. Zaman dilme (time-slicing/time-sharing) söz konusudur. Görevlerden her birine concurrent görev denir.