Abdullah Pazarbaşı

Sınıflar Nasıl İsimlendirilmeli?

12 Nisan 2019 Cuma

Sınıflara nasıl isim verilmeli

Sınıfların isim formatı nasıl olmalı?

 1. Sınıf isimlendirmede “pascal case” kullanılmalı. (Bkz. İsimlendirme Gelenekleri)
 2. Sınıf ismi, namespace’den bağımsız düşünülmeli.
 3. Business model sınıf isimlerinin sonuna …Model eklenmemeli.
 4. Soyut sınıfların isimlerinin başına Abstract… eklenmeli.
 5. Arayüz’lerin isimlerinin sonuna …Interface eklenmeli.
 6. Helper sınıflarının isimlerinin sonuna …Helper eklenmeli.
 7. Utility sınıflarının isimlerinin sonuna …Utility, …Util veya …Utils eklenmemeli.
 8. Trait’lerin isimlerinin sonuna …Trait eklenmeli.
 9. Veri aktarma nesnelerinin (data transfer objects) isimlerinin sonuna …DTO veya …Dto eklenmemeli. Bunun yerine sınıfın kimliğini veya sorumluluğunu açıklayıcı ekler kullanılmalı. DTO kavramının bir klasifikasyon ismi olduğu unutulmamalı. Mesela:
  …Command
  …Configuration
  …Context
  …Credentials
  …Details
  …Element
  …Event
  …Header
  …Instruction
  …Item
  …Message
  …Metadata
  …Operation
  …Parameter
  …ParameterBag
  …Payload
  …Representation
  …Request
  …Response
  …Result
  …Row
  …Settings
  …Specification
  …Status
  …Summary
  …View
 10. Entity sınıf isimlerinin sonuna …Entity eklenmemeli.
 11. Bundle sınıf isimlerinin sonuna …Bundle eklenmeli.
 12. Package sınıf isimlerinin sonuna …Package eklenmeli.
 13. Extension sınıf isimlerinin sonuna …Extension eklenmeli.
 14. Controller sınıf isimlerinin sonuna …Controller eklenmeli.
 15. Exception sınıf isimlerinin sonuna …Exception eklenmeli.
 16. Type sınıf isimlerinin sonuna …Type eklenmeli.
 17. Service sınıf isimlerinin sonuna …Service eklenmeli.
 18. Repository sınıf isimlerinin sonuna …Repository eklenmeli.
 19. Test sınıf isimlerinin sonuna …Test eklenmeli.
 20. Bir sınıf traversable ise ve aynı sınıftan nesnelerin listesini barındırıyorsa sınıfın isminin sonuna …Collection eklenmeli.

Namespace İsimlendirmeleri Nasıl Olmalı?

 1. Sınıf ismi çatışmalarını önlemeye ve uzun sınıf isimlerini kısaltmaya yönelik oldukları unutulmamalı.
 2. Sınıfın içinde bulunduğu dosya sistemi dizin path’i, sınıfın fully-qualified namespace’ine karşılık gelmeli.
 3. Namespace, sınıf isminden bağımsız düşünülmemeli.
 4. Namespace’in kök name’i (sıfırıncı seviye) vendor ismi olmalı.
 5. Birinci seviye namespace name’i ana paket ismi olmalı.
 6. Ana paket namespace name’inin bulunduğu seviyeden sonraki seviyelerde alt paket namespace name’leri bulunmalı.
 7. Business domain ismi de bir paket ismi olabilir.
 8. Homojen içeriklerin barındığı paketlerin isimleri çoğul, heterojen içeriklerin barındığı paketlerin isimleri tekil olmalı.
 9. Bir package (paket) eğer bir category (kategori), classification (klasifikasyon) ya da bucket’a (bukete) karşılık geliyorsa tekildir ve altındaki sınıf “-nın içinde” (in …) diye ifade edilir. Ama eğer bir package (paket) bir type (tip), label (etiket) ya da identification’a (kimliklendirmeye) karşılık geliyorsa çoğuldur ve altındaki sınıf “-dan bir …” (a … of …) diye ifade edilir.
 10. Common, Commons, Other, Others, Global, Globals, Core, Lib, Libs gibi çok geniş kapsamlı paket isimleri kullanılırken dikkatli olunmalı.
 11. Interface bir tip olarak algılanmamalı; bir klasifikasyon olarak algılanmalı.

Örneğin,

Acme‘nin bir vendor, Staff‘ın bir business domain ve Task‘ın bir classification (klasifikasyon) olduğunu düşünürsek, PHP’de;

Acme\Staff\Task\TaskManager
Acme\Staff\Task\TaskHandler
Acme\Staff\Task\TaskFactory
Acme\Staff\Task\TaskResolver

gibi sınıflar, görüldüğü gibi, tekil Task namespace’i altında bulunur.

Ama Task eğer bir type (tip) ise, PHP’de;

Acme\Staff\Tasks\OrderTask
Acme\Staff\Tasks\ShippingTask
Acme\Staff\Tasks\FindTask
Acme\Staff\Tasks\CollectGarbageTask

gibi sınıflar, görüldüğü gibi, çoğul Tasks namespace’i altında bulunur.

Benzer biçimde bazı yaygın tipleri sıralayacak olursak; Service bir tiptir ve bu tipten bir sınıfın PHP’deki FQN’i mesela Acme\MyDomain\Services\FooService olur. Trait bir tiptir ve bu tipten bir trait’in PHP’deki FQN’i mesela Acme\MyDomain\Traits\BarTrait olur (ki zaten Trait reserved keyword’tür ve namespace içinde tekil kullanamazsınız). Exception bir tiptir ve bu tipten bir sınıfın PHP’deki FQN’i mesela Acme\MyDomain\Exceptions\NotFoundException olur. Helper bir tiptir ve bu tipten bir sınıfın PHP’deki FQN’i mesela Acme\MyDomain\Helpers\UrlHelper olur. Validator bir tiptir ve bu tipten bir sınıfın PHP’deki FQN’i mesela Acme\MyDomain\Validators\BazValidator olur. DependencyInjection bir klasifikasyondur ve bu sınıflandırmanın PHP’deki FQN’i mesela Acme\MyBundle\DependencyInjection\Configuration olur.

Namespace ve Class isimlendirmeye ilişkin PSR kurallarını incelemek için: https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-1-basic-coding-standard.md#3-namespace-and-class-names