▇ ▇   ▇   ▇  ▇   ▇
▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇ ▇  ▇  ▇▇ ▇▇▇
▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇  ▇ ▇ ▇ ▇ ▇
▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇
▇ ▇

▇▇         ▇
▇ ▇ ▇▇ ▇▇  ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇  ▇▇ ▇
▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇  ▇ ▇ ▇ ▇  ▇ ▇
▇  ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇  ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇
▇              ▇

UML'de Sınıf Diagramları (Class Diagrams) Cheatsheet[Yazılım] [Tasarım] [Modelleme]

UML Logo

Şekil Açıklama Örnek
Package Paket (Package)
Sınıf ve/veya arayüz koleksiyonu
Package Example
Interface Arayüz (Interface)
Elbette yalnızca public/exported metotlar (method/operation) içerir
Interface Example
Abstract Class Soyut Sınıf (Abstract Class)
Önce özellikler (property/attribute), sonra metotlar (method/operation)
Abstract Class Example
Class Sınıf (Class)
Private/unexported elemanların başına - , public/exported elemanların başına + konur. Protected elemanların ise başına # konur
Class Example
Inheritance / Counter-Generalization Kalıtma veya Ters Genelleme (Inheritance / Counter-Generalization)
B, A ‘dan miras alıyor. is a ilişkisi oluşmuştur. Yani B is a A. Bu durum aynı zamanda şu şekilde ifade edilir: A, B ‘nin bir genellemesidir
 
Implementation / Realization Uyarlama veya Gerçekleştirim (Implementation / Realization)
B, A ‘nın bir uyarlamasıdır (implementation) veya B, A ‘nın bir gerçekleştirimidir (realization)
 
Association İşbirliği (Association)
İşbirliğinden kasıt çağırmaktır (call). Tam işbirliği, A ve B ‘nin birbirini çağırabilmesi demektir
 
One-Way Association Tek Yönlü İşbirliği (One-Way Association)
A, B ‘yi çağırabilir (call) fakat tersi mümkün değil
 
Aggregation Toparlama (Aggregation)
A, B ‘nin hiç, bir veya daha fazla örneğini (instance) bünyesinde barındırabilir. Kaç örnek barındırabileceği belirtilebilir de (opsiyonel). Belirtmek için bağın dibine not edilir. B ‘nin A ‘sız var olması mümkündür
 
Composition Kompozisyon (Composition)
A, B ‘nin bir veya daha fazla örneğini (instance) bünyesinde barındırabilir. Kaç örnek barındırabileceği belirtilebilir de (opsiyonel). Belirtmek için bağın dibine not edilir, fakat bu örnek sayısı bir aralık olamaz. B ‘nin A ‘sız var olması da mümkün değildir
 
Containment Çevreleme (Containment)
 
Dependency Bağımlılık (Dependency)
 
Note Not (Note)
Böyle bir not kutusu herhangi bir elemana tutturulabilir
Note Example

Buradaki çizimler Visual Paradigm Online ile yapılmıştır.

^