▇ ▇   ▇   ▇  ▇   ▇
▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇ ▇  ▇  ▇▇ ▇▇▇
▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇  ▇ ▇ ▇ ▇ ▇
▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇
▇ ▇

▇▇         ▇
▇ ▇ ▇▇ ▇▇  ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇  ▇▇ ▇
▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇  ▇ ▇ ▇ ▇  ▇ ▇
▇  ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇  ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇
▇              ▇

Error, Defect, Bug, Fault, Failure[Yazılım] [Tasarım]

Bunlar, yanılgı, hata, yanlış, kusur, hasar gibi birbirine çok yakın anlamları varmış gibidirler ama Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) ‘nde hususi manaları vardır. Kusurun farklı sınıflandırmalarıdırlar.

Error / Mistake

Geliştiricilerin (programlayıcılar ve/veya analistler) yanılgı kaynaklı hatasıdır. Böyle bir hata varsa mutlaka ya fault, ya defect ya da failure meydana gelir. Mistake, işte bunların sebebi olan insan hatasıdır.

Error yerine mistake olarak isimlendirilmeliydi.

Bu error, yazılım platformlarındaki error ile karıştırılmamalıdır.

Fault

Mistake ‘in sonucudur. Bir ya da birden fazla bug ‘ın kaynağı olan veya bir ya da birden fazla bug ‘ın kaynağı olmaya aday kodlama hatası ya da kodlama hatalarıdır. Fault, geliştirme istasyonundan çıkmadan avlanırsa bir bug ‘a ya da bug ‘lara dönüşmesi engellenmiş olur.

Defect

Test otomasyonuna katılmış ya da katılmamış bir test case ‘indeki beklenen (expected) ile gerçek (actual) arasında bulunan, testçilerin tesbit ettiği farka denir.

 • Wrong: Gereksinimler doğru yoldan gerçeklenmediğinde ortaya çıkar.
 • Missing: Gereksinimlerden biri gerçeklenmediğinde yani eksik kaldığında ortaya çıkar.
 • Extra: Gereksinimlerden fazlası gerçeklendiğinde yani fazlalık yapıldığında ortaya çıkar.

Bug

Testçiler tarafından bildirilen wrong tipindeki defect ‘in, geliştiriciler (programlayıcılar ve/veya analistler) tarafından kabul edilmiş halidir.

Failure

Production ortamında, müşterinin (veya müşteri yerine geçen birinin) karşılaştığı kusurdur. Bir fault birden fazla failure ‘e sebep olabilir.

^