Abdullah Pazarbaşı

SOA Nedir, Ne Değildir?

22 Mart 2019 Cuma

Tanım

Servis Yönelimli Mimari (Service-Oriented Architecture), servis (service) adlı gevşek bağlanmış (loosely coupled), iri taneli (coarse-grained) ve özerk (autonomous) bileşenlerin birbiri ile etkileşimine dayanan sistemler inşa etmeye yarayan bir mimari tarzdır. Her servis, uç nokta (end-point) denen keşfedilebilir adreslerden geçebilen mesajlardan (messages) oluşan sözleşmeler (contracts) yoluyla süreç ve davranış öne sürer. Bir servisin davranışı, servisin kendisi dışından olan ilkelerle (policies) kontrol edilir. Sözleşmeler ve mesajlar servis tüketicileri (service consumers) denen harici bileşenler tarafından kullanılır.

SOA

SOA Ne Değildir?

 • Yanlış: SOA, bilgi teknolojileri takımı ile iş geliştirme takımını hizaya sokma yollarından biridir.
  Doğrusu: Hayır, SOA takımları hizaya sokmaya yarayan bir yol değildir. Doğru uyarlanan SOA’ın gevşek bağlaşıklığı sağlaması sebebiyle alt sistemlere çeviklik kazandırarak takımları hizaya sokması yalnızca sonuçlarından biridir.
 • Yanlış: SOA, web arayüzü olan bir uygulamadır.
  Doğrusu: SOA, bir uygulamayı servis bazlı olarak inşa ederken yapılan tercihlerin bütünüdür ve web arayüzünün bulunması da zorunlu değildir.
 • Yanlış: SOA, SOAP, REST, HTTP gibi bazı teknolojilerin bir araya getirilmesidir.
  Doğrusu: SOA teknolojilerden bağımsızdır ve bir mimari yaklaşımdır. Tarzlar arasından tercih edilebilecek bir tarzdır.
 • Yanlış: SOA bir yeniden kullanım stratejisidir.
  Doğrusu: Doğru uyarlanan SOA yeniden kullanım sağlar fakat bu mimarinin sonuçlarından yalnızca biridir.
 • Yanlış: SOA satışa hazır bir çözümdür.
  Doğrusu: SOA bir ürün değildir. Dağıtık sistemleri imar etmek için kullanılan bir yoldur.