▇ ▇   ▇   ▇  ▇   ▇
▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇ ▇  ▇  ▇▇ ▇▇▇
▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇  ▇ ▇ ▇ ▇ ▇
▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇
▇ ▇

▇▇         ▇
▇ ▇ ▇▇ ▇▇  ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇  ▇▇ ▇
▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇  ▇ ▇ ▇ ▇  ▇ ▇
▇  ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇  ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇
▇              ▇

UNIX-like Terminalinden Process Kontrolü[Platformlar] [İşletim Sistemleri] [UNIX]

Process ’leri sinyaller (signals) ile kontrol edebilirsiniz. Sisteminizin desteklediği sinyalleri görmek için

$ kill -l

komutunu gönderiniz. Şuna benzer bir çıktı alacaksınız:

 1) SIGHUP    2) SIGINT    3) SIGQUIT   4) SIGILL
 5) SIGTRAP   6) SIGABRT   7) SIGEMT    8) SIGFPE
 9) SIGKILL   10) SIGBUS   11) SIGSEGV   12) SIGSYS
13) SIGPIPE   14) SIGALRM   15) SIGTERM   16) SIGURG
17) SIGSTOP   18) SIGTSTP   19) SIGCONT   20) SIGCHLD
21) SIGTTIN   22) SIGTTOU   23) SIGIO    24) SIGXCPU
25) SIGXFSZ   26) SIGVTALRM  27) SIGPROF   28) SIGWINCH
29) SIGINFO   30) SIGUSR1   31) SIGUSR2

Terminal penceresinde komut satırında komutunuz bekleniyorsa

$ kill -[Signal Number] [PID]

komutunu gönderebilirsiniz. Burada [Signal Number] sinyal numarası [PID] ise process ID ’sidir. Mesela;

$ kill -9 1234

komutu, 1234 ID ’li process ’e 9 numaralı sinyali gönderir. 9 numaralı sinyal ise SIGKILL ’dir. Göndermeniz gereken sinyalin numarasını yazının başında bahsettiğimiz yöntemle öğrenebilirsiniz. Process ID ’sini öğrenmek için ise

$ ps

komutunu gönderiniz. Bu komutun çıktısında, kendisine sinyal göndermek istediğiniz process ’i bulup ID’sini öğrenebilirsiniz.

Komut satırında komutunuz beklenmiyorsa ne yapacaksınız? Aktif process’e gönderilebilecek sinyallerden bazılarını klavye kısayolları ile göndermek mümkün.

SIGINT göndermek için Ctrl+C ( ^C ),

SIGQUIT göndermek için Ctrl+\ ( ^\ ),

SIGTSTP göndermek için Ctrl+Z ( ^Z ),

SIGINFO göndermek için Ctrl+T ( ^T ),

kullanılabilir.

Ayrıca Ctrl+D ( ^D ), shell ’e bir EOF marker ’ı göndererek terminal penceresinin nazikçe kapanmasını sağlar. Ctrl+L ( ^L ) de uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan ekranı temizler.

$ stty -a

komutu ile elde edeceğiniz çıktıda, kullanılabilecek klavye kısayolları listelenir. Diğer kısayolları, bu listeyi inceleyerek anlayabilirsiniz.

Job

Shell ’in yönettiği her process birer job ’tır.

Bir job ancak 3 durumdan birindedir:

 1. Foreground: Varsayılan durumdur. Job ön planda çalışır.
 2. Background: Job arka planda çalışır. Bir komutun sonuna & sembolünü eklerseniz komut arka planda çalışmaya başlayacaktır. Önce sanki ön planda çalışıyormuş gibi görünebilir ama Enter’a basınca komut satırı komut beklemeye başlayacaktır.
 3. Stopped: Job durmuş, job ’a bağlı process duraklatılmış durumdadır. Bir job’ın bu vaziyete geçmesi için, job, foreground durumundayken yukarıda bahsedildiği gibi Ctrl+Z kullanılabilir.

Job Kontrol Komutları

$ jobs

komutu, tüm job ’ları listeler. Ayrıca background ’ta iken bitmiş process ’lere bağlı job ’ları da bir defalığına listelemeye ekler.

$ bg

komutu, son başlayan job ’ın çalışmasını arka planda devam ettirir.

$ bg %[Job Number]

komutu, [Job Number] numaralı job ’ın çalışmasını arka planda devam ettirir.

$ fg

komutu, en son arka plana atılan job ’ı ön plana alarak bağlı process ’in çalışmasını, eğer duraklatılmış idi ise, devam ettirir.

$ fg %[Job Number]

komutu, [Job Number] numaralı job ’ı ön plana alarak bağlı process ’in çalışmasını, eğer duraklatılmış idi ise, devam ettirir.

$ sleep [seconds]

komutuyla alıştırmalar yapabilirsiniz. Mesela;

$ sleep 60 &

process ’i background durumunda 60 saniye çalışır.

^