Abdullah Pazarbaşı

PHP’de Üreteç Fonksiyonu (Generator Function) Nedir? yield Keyword’ü Ne İşe Yarar?

26 Ağustos 2019 Pazartesi

Üreteç fonksiyonları, dizi döndüren fonksiyonlara benzerler. Fakat birer iteratör (iterator) gibi davranırlar.

Üreteçlerde işlev tamamen sonlanana kadar ara değerler elde etmemiz gerekir. Üreteç fonksiyonları içinde, ara değer döndürmek için return anahtar kelimesi kullanılmaz. Bunu sağlayacak anahtar kelime yield oluyor. yield keyword’ü sayesinde fonksiyonun state’i ve yığındaki (stack) yeri korunur.

Üreteç fonksiyonunun üretmesi gereken bir sonraki değer lazım olduğunda duraklatıldığı yerden çalmaya devam eden müzik misali değer üretmeye devam eder. Tabii ki işlev içindeki akış, yield satırına değil de bir return satırına vardığında ya da işlevin sonuna gelindiğinde üreteç son defa çalışmış olur.

Bir üreteç fonksiyonu çağrıldığında dahili Generator sınıfından örneklenmiş bir nesne döner. Bu nesne Iterator arayüzünü implemente eder. Ama Generator sınıfını new keyword’ü ile örnekleyemeyeceğimizi unutmamamız gerekir. Generator sınıfı üreteç fonksiyonlarına özeldir.

<?php
// Tanimlama:
function generateNumbers($limit)
{
  echo 'Basladi' . PHP_EOL;
  $i = 0;
  while (true) {
    if ($i > $limit) {
      echo 'Bitti' . PHP_EOL;
      return; // Burada 'break' de aynı sonucu verecekti
    }
    echo 'Ara deger verildi: ' . $i . PHP_EOL;
    yield $i;
    $i++;
  }
}
// Kullanim:
foreach (generateNumbers(5) as $value) {
  echo 'Ara deger alindi: ' . $value . PHP_EOL;
}

yield Keyword’ü Kullanımı

yield anahtar kelimesi;

<?php
function myGenerator()
{
  // ...
    yield $value;
  // ...
}

şeklinde kullanılırsa,

<?php
foreach (myGenerator() as $key => $value) {
  // ...
}

şeklindeki bir döngüde $key değişkeni her iterasyonda birer artan sıralı tamsayılar ile doldurulacaktır.

<?php
function myGenerator()
{
  // ...
    yield $key => $value;
  // ...
}

şeklinde kullanılırsa,

<?php
foreach (myGenerator() as $key => $value) {
  // ...
}

şeklindeki bir döngüde $key değişkeni, yield ile elde edilen anahtar değeri ile doldurulacaktır.

yield değer enjeksiyonu için de kullanılabilir. Bunun için Generator sınıfının send() metoduna ihtiyaç duyulur.

<?php

// Tanimlama:
function generateNumbers($limit)
{
  echo 'Basladi' . PHP_EOL;
  $i = 0;
  while (true) {
    if ($i > $limit) {
      break;
    }
    echo 'Ara deger verildi: ' . $i . PHP_EOL;
    $request = (yield $i);
    if (-1 === $request) {
      echo 'Bitti' . PHP_EOL;
      return;
    }
    $i++;
  }
  echo 'Bitti' . PHP_EOL;
}

// Kullanim:
$myGenerator = generateNumbers(5);
foreach ($myGenerator as $value) {
  if (3 === $value) {
    $myGenerator->send(-1);
  }
}