Abdullah Pazarbaşı

PHP’de Tip Çarpıtma (Type Casting)

26 Ağustos 2019 Pazartesi

PHP’de type casting C dilindeki gibidir.

$falan = 1;
$filan = (bool) $falan;
// $filan --> true

Notasyon esnektir. Mesela şunlar eşdeğerdir:

(int) $falan;
(int)$falan;
( int ) $falan;

Array tipine dönüşüm için (array)
Binary tipine dönüşüm için (binary) ya da b"..."
Boolean tipine dönüşüm için (bool) ya da (boolean)
Float tipine dönüşüm için (float) ya da (double)
Integer tipine dönüşüm için (int) ya da (integer)
Object tipine dönüşüm için (object)
Resource tipine dönüşüm manasızdır
String tipine dönüşüm için (string)

Nesne olmayan bir değer (object) ile nesneye çarpıtılırsa stdClass sınıfının bir örneği oluşturulup doldurulur.

NULL değeri (array) ile bir diziye çarpıtılırsa, [] dizisi yani boş dizi oluşturulur.

Şu 3 tablo’dan çarpıtmalar hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz:

Sıkı Karşılaştırma

Strict Comparison

Gevşek Karşılaştırma

Loose Comparison

Bazı Fonksiyon ve İfadelerde

Comparison in Functions